Strona sklep.carvingal.pl stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji: Polityka prywatności 

close

Kategorie

Oferujemy dodatkowo

 

Kursy i szkolenia z carvingu

 

Kompozycje z warzyw i owoców

 

Fontanny z czekolady

 

Tel. (+48) 607 060 110

Regulamin sklepu 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez system informatyczny sklepu. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje drogą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania przez firmę Carvingal. 

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia oraz wpłata na konto Sprzedającego, zgodnie z danymi otrzymanymi przez Kupującego w potwierdzeniu zamówienia.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży w postaci rachunku lub paragonu. Dowód sprzedaży wystawiany jest po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego na konto Carvingal. Towary są wówczas skompletowane i gotowe do wysyłki. 

7. Kupujący nie może wprowadzać zmian w zamówieniu i nie może anulować złożonego zamówienia. 

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

9. Termin otrzymania przesyłki to 48-72 godzin od momentu wpłynięcia środków na konto firmy Carvingal. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. 48-72 godzinny czas otrzymania przesyłki dotyczy tylko tych produktów, które w momencie składania zamówienia były dostępne w magazynach sklepu. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych, zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmy kurierskie lub Pocztę Polską na koszt Kupującego. 

10. Płatność za towar należy realizować na konto firmy w wysokości podanej w potwierdzeniu zamówienia. 

11. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

uszkodzenia lub widocznych śladów używania towaru.

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem sprzedaży, z wypełnioną częścią "zwrot".

Chęć dokonania zwrotu należy zgłosić telefonicznie.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt wysyłki przy zakupie towaru nie podlega zwrotowi. 

12. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a firmą Carvingal Jarosław Galiśkiewicz. 

13. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski. 

14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Carvingal Jarosław Galiśkiewicz, tj. Sąd Rejonowy w Szczecinie. 

16. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

 


 

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

I. Warunki gwarancji

1. Gwarancją objęte są wszystkie produkty sprzedawane w sklepie. 

2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do wskazanego w karcie gwarancyjnej serwisu. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów lub potrzeby sprowadzenia części zamiennych okres naprawy może zostać wydłużony do 60 dni roboczych. 

3. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do Sprzedającego wraz z opisem usterki. Podstawą reklamacji jest dowód sprzedaży Przed wysłaniem wadliwego towaru na wskazany powyżej adres Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu telefonicznie. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis usterki. W razie niedostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej. 

4. Sprzęt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym oraz musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo. Sprzedający nie odpowiada w takim przypadku za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. 

5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy. 

6. Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Sprzedawca wyłącza obowiązek powiadomienia Kupującego na piśmie o odrzuceniu roszczenia gwarancyjnego. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (kiedy usterka nie zostanie potwierdzona) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem podanym do wiadomości na stronie. 

8. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji stanie się niemożliwe z przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa. Powyższe zastrzeżenie dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Sprzedawca nabył przedmioty stanowiące przedmiot niniejszej umowy gwarancyjnej od producenta lub dystrybutora, który znajdzie się w stanie upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub zmieni zakres prowadzonej działalności. 

9. W przypadku powstania zaległości finansowych względem firmy , bądź jej prawnego kontynuatora, właściciel towaru oświadcza, iż wyraża zgodę na zatrzymanie sprzętu reklamowanego w serwisie. Towar nieodebrany w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz firmy Carvingal Jarosław Galiśkiewicz bądź jej prawnego kontynuatora. Firma nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy. 

10. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru powinien nastąpić zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Sprzedaży Sklepu zamieszczonymi na stronie. 

11. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny. 
Kupujący akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą podpisania dokumentu sprzedaży i odebrania towaru. 

II. Procedura reklamacji

W przypadku składania reklamacji nabywca zobowiązany jest do przestrzegania procedury reklamacyjnej. Oto podstawowe zasady: 

1. Przed wysłaniem sprzętu Kupujący powinien skontaktować się z handlowcem / osobą z działu reklamacji, celem zgłoszenia reklamacji.

2. Sprzęt musi zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.

4. Jeżeli sprzęt nie posiada pełnego wyposażenia (oryginalne folie i opakowanie) nie będzie możliwa ani wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach, ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy - w takim przypadku możliwa jest jedynie naprawa "do skutku".

5. Do sprzętu musi być dostarczony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego załatwienia reklamacji. 

6. Sprzęt, do którego nie będzie dołączony dokument sprzedaży, będący podstawą roszczeń gwarancyjnych, nie będzie przyjęty do reklamacji; możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu po weryfikacji, czy dany sprzęt podlega gwarancji (nasza wewnętrzna procedura). 

7. Jeżeli sprzęt jest sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki. 

Jeżeli towar był, w momencie jego odebrania, uszkodzony: 

1. Należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać na adres: Carvingal Jarosław Galiśkiewicz ul. Piłsudskiego 1/7 70-420 Szczecin.

2. W przesyłce winno znajdować się oświadczenie Kupującego o tym, czy korzysta z prawa zwrotu towaru czy z prawa realizacji reklamacji: 

a) wymiana towaru na wolny od wad realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych

b) zwrot gotówki (na konto lub przekazem pocztowym) następuje dopiero po odesłaniu przez Kupującego podpisanego dokumentu korekty sprzedaży. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stroninternetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującymdo nich dostęp jest operator Serwisu PolitykaCookies.pl.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacjikorzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenieUżytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnychpotrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniukońcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywanesą w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramachSerwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć wzakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stroninternetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień ipersonalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodziUżytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowymUżytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym strony internetowej czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ichkażdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Do kasy

Promocje cenoweNasze aukcje
Copyright© by Carvingal™ Wszelkie prawa zastrzeżone